Kontakt

9:00 – 17:00


Tel: +48 609 025 125


Mail: biuro@colpotech.pl


Adres

ul. Joachima Lelewela  4A/40


53-505 Wrocław


Dolny Śląsk


Gdzie i jak uzyskać kredyt na budowę, na co zwrócić uwagę

colpotech-usługi-budowlane-baner2Nie ulega wątpliwości, iż kredyt hipoteczny i kredyt na budowę domu posiada jeden podstawowy cel – umożliwienie zostania właścicielem własnych czterech kątów. Ale o ile kredyt hipoteczny jest pożyczką stosunkowo prostą, której wszystkie formalności da się zamknąć w okresie kliku tygodni, o tyle kredyt na rozpoczęcie budowy własnego domu charakteryzuje się dużo większą złożonością i wymaga spełnienia kilku dodatkowych warunków.

Składanie wniosku kredytowego

Pierwszy etap złożenia wniosku o kredyt na budowę domu niczym nie różni się od formalności związanych z jakimkolwiek kredytem hipotecznym – należy wybrać bank i najbardziej odpowiednią ofertę oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające zdolność kredytową, czyli zaświadczenie o dochodach lub roczne zeznanie podatkowe. I na tym podobieństwo się kończy. Kredyt na rozpoczęcie budowy domu wymaga złożenia dodatkowych dokumentów, takich jak akt notarialny działki (większość banków wymaga posiadania ziemi, która jest traktowana jako wkład własny kredytobiorcy), odpis z księgi wieczystej, decyzja o przyznaniu pozwolenia na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, kosztorys inwestycyjny oraz wycena rzeczoznawcy lub pracownika banku. Dopiero na podstawie wyżej wymienionych dokumentów bank może podjąć decyzję o przyznaniu kredytu.

Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt na budowę domu

Kredyt na budowę domu jest oferowany przez niemal wszystkie banki funkcjonujące na polskim rynku. Jednak ich oferty bywają bardzo zróżnicowane – i dlatego przed ostateczną decyzją warto przejrzeć co najmniej kilka z nich. Na co zwracać uwagę biorąc kredyt na budowę? Większość finansistów wymienia następujące kwestie:
– minimalny koszt wybudowania domu (nie warto zakładać bardzo niskiej kwoty, gdyż niedoszacowane kosztorysy w większości wypadków są przez banki odrzucane),
– wymagania co do kosztorysu (każdy bank ma w tym zakresie swoje indywidualne zasady – niektóre wymagają sporządzenia go na formularzu bankowym, inne nie przyjmą dokumentu bez podpisu kierownika budowy),
– warunki wypłacania kolejnych transz,
– elastyczność w weryfikacji wypełniania planu budowy (większość banków wypłaca kolejne transze pieniędzy po zrealizowaniu określonego planu budowy, jednak warto tu podkreślić, iż wymagania poszczególnych banków mogą być w tym zakresie bardzo zróżnicowane).
Wybierając konkretny kredyt na budowę domu należy także zwrócić uwagę na podstawowe rzeczy – takie jak oprocentowanie, prowizja baku, ubezpieczenie, wkład własny i wszelkie opłaty dodatkowe.

Wypłata środków kredytu

Wypłata środków finansowych w przypadku kredytu na budowę znacząco różni się od innych pożyczek hipotecznych. W tym przypadku klient nie otrzymuje jednorazowo całej kwoty, ale jest ona wypłacana w kilku bądź kilkunastu transzach. W praktyce wygląda to w taki sposób, iż klient otrzymuje kolejne środki finansowe dopiero po zakończeniu wcześniejszego etapu budowy. Warto tu pamiętać o tym, iż każdy bank może mieć swoje indywidualne wymagania co do poszczególnych rozliczeń – niektórym wystarczają jedynie faktury za zakup materiałów budowlanych i robociznę, a inne wysyłają swoich pracowników do zweryfikowania naocznie postępu prac. Nie do rzadkości należą także sytuacje, w których bank odmawia wypłaty kolejnej transzy – na przykład wtedy gdy budowa ma duże opóźnienia i znacząco odbiega od przedstawionego wcześniej harmonogramu prac. Dodatkowo bank może nałożyć kary finansowe za brak realizacji budowy w ustalonym terminie.

Kredyt na rozpoczęcie budowy ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę. Otóż podczas prac budowlanych nie ma obowiązku spłat rat samego kredytu, a jedynie jego odsetki. Podstawowa spłata zaciągniętej pożyczki następuje wraz z oddaniem nieruchomości do użytku.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ PRAC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *